url 

url(URL, format, structure) - oluşturulan bir tablo döndürür URL verilen ile
format ve structure.

Kabul edebilen URL - HTTP veya HTTPS sunucu adresi GET ve / veya POST istemler.

biçimli - biçimli verilerin.

yapı-tablo yapısı 'UserID UInt64, Name String' biçimli. Sütun adlarını ve türlerini belirler.

Örnek

-- getting the first 3 lines of a table that contains columns of String and UInt32 type from HTTP-server which answers in CSV format.
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32') LIMIT 3

Orijinal makale

Rating: 5 - 2 votes

Was this content helpful?
★★★★★