şiir 

numbers(N) – Returns a table with the single ‘number’ 0'dan n-1'e kadar tamsayılar içeren sütun (Uİnt64).
numbers(N, M) - Tek bir tablo döndürür ‘number’ n'den (n + M - 1) tamsayıları içeren sütun (Uİnt64).

Benzer system.numbers tablo, ardışık değerleri test etmek ve üretmek için kullanılabilir, numbers(N, M) daha verimli system.numbers.

Aşağıdaki sorgular eşdeğerdir:

SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0, 10);
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;

Örnekler:

-- Generate a sequence of dates from 2010-01-01 to 2010-12-31
select toDate('2010-01-01') + number as d FROM numbers(365);

Orijinal makale

Rating: 4.6 - 8 votes

Was this content helpful?
★★★★★