jdbc 

jdbc(jdbc_connection_uri, schema, table) - JDBC sürücüsü ile bağlı döner tablo.

Bu tablo işlevi ayrı gerektirir clickhouse-jdbc-bridge program çalıştırılacak.
Bu (sorgulanan uzak tablonun DDL dayalı) null türleri destekler.

Örnekler

SELECT * FROM jdbc('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('datasource://mysql-local', 'schema', 'table')

Orijinal makale

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★