hdf'ler 

Hdfs'deki dosyalardan bir tablo oluşturur. Bu tablo işlevi benzer url ve Dosya biri.

hdfs(URI, format, structure)

Giriş parametreleri

 • URI — The relative URI to the file in HDFS. Path to file support following globs in readonly mode: *, ?, {abc,def} ve {N..M} nerede N, M — numbers, `'abc', 'def' — strings.
 • format — The biçimli dosya.
 • structure — Structure of the table. Format 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.

Döndürülen değer

Belirtilen dosyada veri okumak veya yazmak için belirtilen yapıya sahip bir tablo.

Örnek

Tablo fromdan hdfs://hdfs1:9000/test ve ondan ilk iki satır seçimi:

SELECT *
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/test', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│    1 │    2 │    3 │
│    3 │    2 │    1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘

Yolda Globs

Birden çok yol bileşenleri globs olabilir. İşlenmek için dosya var olmalı ve tüm yol deseniyle eşleşmelidir (sadece sonek veya önek değil).

 • * — Substitutes any number of any characters except / boş dize dahil.
 • ? — Substitutes any single character.
 • {some_string,another_string,yet_another_one} — Substitutes any of strings 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
 • {N..M} — Substitutes any number in range from N to M including both borders.

İle yapılar {} benzer olan uzaktan masa fonksiyonu).

Örnek

 1. HDFS'DE aşağıdaki Urı'lere sahip birkaç dosyamız olduğunu varsayalım:
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
 • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
 1. Bu dosyalardaki satır miktarını sorgula:
SELECT count(*)
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32')
 1. Bu iki dizinin tüm dosyalarındaki satır miktarını sorgula:
SELECT count(*)
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32')

Örnek

Adlı dosy thealardan verileri sorgu thelamak file000, file001, … , file999:

SELECT count(*)
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV', 'name String, value UInt32')

Sanal Sütunlar 

 • _path — Path to the file.
 • _file — Name of the file.

Ayrıca Bakınız

Orijinal makale

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★