Dosya 

Bir dosyadan bir tablo oluşturur. Bu tablo işlevi benzer url ve hdf'ler biri.

file(path, format, structure)

Giriş parametreleri

 • path — The relative path to the file from user_files_path. Readonly modunda glob'ları takip eden dosya desteğine giden yol: *, ?, {abc,def} ve {N..M} nerede N, M — numbers, `'abc', 'def' — strings.
 • format — The biçimli dosya.
 • structure — Structure of the table. Format 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.

Döndürülen değer

Belirtilen dosyada veri okumak veya yazmak için belirtilen yapıya sahip bir tablo.

Örnek

Ayar user_files_path ve dosyanın içeriği test.csv:

$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
  <user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>

$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv
  1,2,3
  3,2,1
  78,43,45

Tablo fromdantest.csv ve ondan ilk iki satır seçimi:

SELECT *
FROM file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│    1 │    2 │    3 │
│    3 │    2 │    1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
-- getting the first 10 lines of a table that contains 3 columns of UInt32 type from a CSV file
SELECT * FROM file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32') LIMIT 10

Yolda Globs

Birden çok yol bileşenleri globs olabilir. İşlenmek için dosya var olmalı ve tüm yol deseniyle eşleşmelidir (sadece sonek veya önek değil).

 • * — Substitutes any number of any characters except / boş dize dahil.
 • ? — Substitutes any single character.
 • {some_string,another_string,yet_another_one} — Substitutes any of strings 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
 • {N..M} — Substitutes any number in range from N to M including both borders.

İle yapılar {} benzer olan uzaktan masa fonksiyonu).

Örnek

 1. Aşağıdaki göreli yollara sahip birkaç dosyamız olduğunu varsayalım:
 • ‘some_dir/some_file_1’
 • ‘some_dir/some_file_2’
 • ‘some_dir/some_file_3’
 • ‘another_dir/some_file_1’
 • ‘another_dir/some_file_2’
 • ‘another_dir/some_file_3’
 1. Bu dosyalardaki satır miktarını sorgula:
SELECT count(*)
FROM file('{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32')
 1. Bu iki dizinin tüm dosyalarındaki satır miktarını sorgula:
SELECT count(*)
FROM file('{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32')

Örnek

Adlı dosy thealardan verileri sorgu thelamak file000, file001, … , file999:

SELECT count(*)
FROM file('big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV', 'name String, value UInt32')

Sanal Sütunlar 

 • _path — Path to the file.
 • _file — Name of the file.

Ayrıca Bakınız

Orijinal makale

Rating: 5 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★★