INSERT 

Veri ekleme.

Temel sorgu biçimi:

INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

Sorgu eklemek için sütunların bir listesini belirtebilirsiniz [(c1, c2, c3)]. Bu durumda, sütunların geri kalanı ile doldurulur:

  • Hesaplanan değerler DEFAULT tablo tanımında belirtilen ifadeler.
  • Sıfırlar ve boş dizeler, eğer DEFAULT ifadeler tanımlanmamıştır.

Eğer strict_ınsert_defaults = 1, sahip olmayan sütunlar DEFAULT tanımlanan sorguda listelenmelidir.

Veri herhangi bir İNSERT geçirilebilir biçimli ClickHouse tarafından desteklenmektedir. Biçim sorguda açıkça belirtilmelidir:

INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set

For example, the following query format is identical to the basic version of INSERT … VALUES:

INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

ClickHouse, veriden önce tüm boşlukları ve bir satır beslemesini (varsa) kaldırır. Bir sorgu oluştururken, sorgu işleçlerinden sonra verileri yeni bir satıra koymanızı öneririz (veriler boşluklarla başlarsa bu önemlidir).

Örnek:

INSERT INTO t FORMAT TabSeparated
11  Hello, world!
22  Qwerty

Komut satırı istemcisini veya HTTP arabirimini kullanarak verileri sorgudan ayrı olarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bölüme bakın “Arabirimler”.

Kısıtlamalar 

Tablo varsa kısıtlamalar, their expressions will be checked for each row of inserted data. If any of those constraints is not satisfied — server will raise an exception containing constraint name and expression, the query will be stopped.

Sonuçları ekleme SELECT 

INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] SELECT ...

Sütunlar, SELECT yan tümcesindeki konumlarına göre eşleştirilir. Ancak, SELECT ifadesi ve INSERT için tablo adları farklı olabilir. Gerekirse, tip döküm yapılır.

Değerler dışındaki veri biçimlerinin hiçbiri, aşağıdaki gibi ifadelere değerler ayarlamasına izin vermez now(), 1 + 2 ve bu yüzden. Değerler biçimi, ifadelerin sınırlı kullanımına izin verir, ancak bu önerilmez, çünkü bu durumda verimsiz kod yürütme için kullanılır.

Veri bölümlerini değiştirmek için diğer sorgular desteklenmiyor: UPDATE, DELETE, REPLACE, MERGE, UPSERT, INSERT UPDATE.
Ancak, eski verileri kullanarak silebilirsiniz ALTER TABLE ... DROP PARTITION.

FORMAT yan tümcesi sorgu sonunda belirtilmelidir eğer SELECT yan tümcesi tablo işlevi içerir girdi().

Performans Konuları 

INSERT giriş verilerini birincil anahtarla sıralar ve bunları bir bölüm anahtarı ile bölümlere ayırır. Bir kerede birkaç bölüme veri eklerseniz, bu veri tabanının performansını önemli ölçüde azaltabilir. INSERT sorgu. Bunu önlemek için:

  • Bir seferde 100.000 satır gibi oldukça büyük gruplar halinde veri ekleyin.
  • Clickhouse'a yüklemeden önce verileri bir bölüm anahtarıyla gruplandırın.

Eğer performans azalmaz:

  • Veri gerçek zamanlı olarak eklenir.
  • Genellikle zamana göre sıralanır veri yükleyin.

Orijinal makale

Rating: 2.6 - 42 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆