UUID ile çalışmak için fonksiyonlar 

UUID ile çalışmak için işlevler aşağıda listelenmiştir.

generateuuıdv4 

Üretir UUID -den sürüm 4.

generateUUIDv4()

Döndürülen değer

UUID türü değeri.

Kullanım örneği

Bu örnek, UUID türü sütunuyla bir tablo oluşturma ve tabloya bir değer ekleme gösterir.

CREATE TABLE t_uuid (x UUID) ENGINE=TinyLog

INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4()

SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┐
│ f4bf890f-f9dc-4332-ad5c-0c18e73f28e9 │
└──────────────────────────────────────┘

toUUİD (x) 

Dize türü değerini UUID türüne dönüştürür.

toUUID(String)

Döndürülen değer

UUID türü değeri.

Kullanım örneği

SELECT toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0') AS uuid
┌─────────────────────────────────uuid─┐
│ 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────────┘

UUİDStringToNum 

Biçiminde 36 karakter içeren bir dize kabul eder xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ve bir bayt kümesi olarak döndürür FixedString (16).

UUIDStringToNum(String)

Döndürülen değer

FixedString (16)

Kullanım örnekleri

SELECT
    '612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29' AS uuid,
    UUIDStringToNum(uuid) AS bytes
┌─uuid─────────────────────────────────┬─bytes────────────┐
│ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │ a/<@];!~p{jTj={) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

UUİDNumToString 

Kabul eder bir FixedString (16) değer ve metin biçiminde 36 karakter içeren bir dize döndürür.

UUIDNumToString(FixedString(16))

Döndürülen değer

Dize.

Kullanım örneği

SELECT
    'a/<@];!~p{jTj={)' AS bytes,
    UUIDNumToString(toFixedString(bytes, 16)) AS uuid
┌─bytes────────────┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ a/<@];!~p{jTj={) │ 612f3c40-5d3b-217e-707b-6a546a3d7b29 │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Ayrıca Bakınız 

Orijinal makale

Rating: 2 - 1 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆