IP adresleriyle çalışmak için işlevler 

Ipv4numtostring (num) 

Bir Uınt32 numarası alır. Big endian'da bir IPv4 adresi olarak yorumlar. Karşılık gelen IPv4 adresini a. B. C. d biçiminde içeren bir dize döndürür (ondalık formda nokta ile ayrılmış sayılar).

Ipv4stringtonum (s) 

IPv4NumToString ters işlevi. IPv4 adresi geçersiz bir biçime sahipse, 0 döndürür.

Ipv4numtostringclassc (num) 

Ipv4numtostring'e benzer, ancak son sekizli yerine xxx kullanıyor.

Örnek:

SELECT
  IPv4NumToStringClassC(ClientIP) AS k,
  count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─k──────────────┬─────c─┐
│ 83.149.9.xxx  │ 26238 │
│ 217.118.81.xxx │ 26074 │
│ 213.87.129.xxx │ 25481 │
│ 83.149.8.xxx  │ 24984 │
│ 217.118.83.xxx │ 22797 │
│ 78.25.120.xxx │ 22354 │
│ 213.87.131.xxx │ 21285 │
│ 78.25.121.xxx │ 20887 │
│ 188.162.65.xxx │ 19694 │
│ 83.149.48.xxx │ 17406 │
└────────────────┴───────┘

Kullanıl sincedığından beri ‘xxx’ son derece sıradışı, bu gelecekte değiştirilebilir. Bu parçanın tam biçimine güvenmemenizi öneririz.

Ipv6numtostring (x) 

IPv6 adresini ikili biçimde içeren bir FixedString(16) değerini kabul eder. Bu adresi metin biçiminde içeren bir dize döndürür.
IPv6 eşlemeli IPv4 adresleri ::ffff:111.222.33.44 biçiminde çıktıdır. Örnekler:

SELECT IPv6NumToString(toFixedString(unhex('2A0206B8000000000000000000000011'), 16)) AS addr
┌─addr─────────┐
│ 2a02:6b8::11 │
└──────────────┘
SELECT
  IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
  count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today() AND substring(ClientIP6, 1, 12) != unhex('00000000000000000000FFFF')
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)──────────────┬─────c─┐
│ 2a02:2168:aaa:bbbb::2          │ 24695 │
│ 2a02:2698:abcd:abcd:abcd:abcd:8888:5555 │ 22408 │
│ 2a02:6b8:0:fff::ff           │ 16389 │
│ 2a01:4f8:111:6666::2          │ 16016 │
│ 2a02:2168:888:222::1          │ 15896 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:222      │ 14774 │
│ 2a02:8109:eee:ee:eeee:eeee:eeee:eeee  │ 14443 │
│ 2a02:810b:8888:888:8888:8888:8888:8888 │ 14345 │
│ 2a02:6b8:0:444:4444:4444:4444:4444   │ 14279 │
│ 2a01:7e00::ffff:ffff:ffff:ffff     │ 13880 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┘
SELECT
  IPv6NumToString(ClientIP6 AS k),
  count() AS c
FROM hits_all
WHERE EventDate = today()
GROUP BY k
ORDER BY c DESC
LIMIT 10
┌─IPv6NumToString(ClientIP6)─┬──────c─┐
│ ::ffff:94.26.111.111    │ 747440 │
│ ::ffff:37.143.222.4    │ 529483 │
│ ::ffff:5.166.111.99    │ 317707 │
│ ::ffff:46.38.11.77     │ 263086 │
│ ::ffff:79.105.111.111   │ 186611 │
│ ::ffff:93.92.111.88    │ 176773 │
│ ::ffff:84.53.111.33    │ 158709 │
│ ::ffff:217.118.11.22    │ 154004 │
│ ::ffff:217.118.11.33    │ 148449 │
│ ::ffff:217.118.11.44    │ 148243 │
└────────────────────────────┴────────┘

Ipv6stringtonum (s) 

IPv6NumToString ters işlevi. IPv6 adresi geçersiz bir biçime sahipse, bir boş bayt dizesi döndürür.
HEX büyük veya küçük harf olabilir.

Ipv4toıpv6 (x) 

Alır bir UInt32 numara. Bir IPv4 adresi olarak yorumlar büyük endian. Ret aur ANS a FixedString(16) IPv6 adresini ikili biçimde içeren değer. Örnekler:

SELECT IPv6NumToString(IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1'))) AS addr
┌─addr───────────────┐
│ ::ffff:192.168.0.1 │
└────────────────────┘

cutİPv6 (x, bytesToCutForİPv6, bytesToCutForİPv4) 

IPv6 adresini ikili biçimde içeren bir FixedString(16) değerini kabul eder. Metin biçiminde kaldırılan belirtilen bayt sayısının adresini içeren bir dize döndürür. Mesela:

WITH
  IPv6StringToNum('2001:0DB8:AC10:FE01:FEED:BABE:CAFE:F00D') AS ipv6,
  IPv4ToIPv6(IPv4StringToNum('192.168.0.1')) AS ipv4
SELECT
  cutIPv6(ipv6, 2, 0),
  cutIPv6(ipv4, 0, 2)
┌─cutIPv6(ipv6, 2, 0)─────────────────┬─cutIPv6(ipv4, 0, 2)─┐
│ 2001:db8:ac10:fe01:feed:babe:cafe:0 │ ::ffff:192.168.0.0 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Ipv4cidrtorange(ıpv4, Cıdr), 

İçeren bir IPv4 ve bir Uint8 değerini kabul eder CIDR. Alt ağın alt aralığını ve daha yüksek aralığını içeren iki IPv4 içeren bir tuple döndürür.

SELECT IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)
┌─IPv4CIDRToRange(toIPv4('192.168.5.2'), 16)─┐
│ ('192.168.0.0','192.168.255.255')     │
└────────────────────────────────────────────┘

Ipv6cidrtorange(ıpv6, Cıdr), 

CIDR'Yİ içeren bir IPv6 ve bir Uİnt8 değerini kabul eder. Alt ağın alt aralığını ve daha yüksek aralığını içeren iki IPv6 içeren bir tuple döndürür.

SELECT IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32);
┌─IPv6CIDRToRange(toIPv6('2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001'), 32)─┐
│ ('2001:db8::','2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff')        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

toıpv4 (dize) 

İçin bir takma ad IPv4StringToNum() bu, IPv4 adresinin bir dize formunu alır ve değerini döndürür Ipv44 tarafından döndürülen değere eşit ikili olan tür IPv4StringToNum().

WITH
  '171.225.130.45' as IPv4_string
SELECT
  toTypeName(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
  toTypeName(toIPv4(IPv4_string))
┌─toTypeName(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─toTypeName(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ UInt32                  │ IPv4              │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
WITH
  '171.225.130.45' as IPv4_string
SELECT
  hex(IPv4StringToNum(IPv4_string)),
  hex(toIPv4(IPv4_string))
┌─hex(IPv4StringToNum(IPv4_string))─┬─hex(toIPv4(IPv4_string))─┐
│ ABE1822D             │ ABE1822D         │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

toıpv6 (dize) 

İçin bir takma ad IPv6StringToNum() bu, IPv6 adresinin bir dize formunu alır ve değerini döndürür IPv6 tarafından döndürülen değere eşit ikili olan tür IPv6StringToNum().

WITH
  '2001:438:ffff::407d:1bc1' as IPv6_string
SELECT
  toTypeName(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
  toTypeName(toIPv6(IPv6_string))
┌─toTypeName(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─toTypeName(toIPv6(IPv6_string))─┐
│ FixedString(16)             │ IPv6              │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
WITH
  '2001:438:ffff::407d:1bc1' as IPv6_string
SELECT
  hex(IPv6StringToNum(IPv6_string)),
  hex(toIPv6(IPv6_string))
┌─hex(IPv6StringToNum(IPv6_string))─┬─hex(toIPv6(IPv6_string))─────────┐
│ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │ 20010438FFFF000000000000407D1BC1 │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Orijinal makale

Rating: 4 - 2 votes

Was this content helpful?
★★★★☆