arrayjoin işlevi 

Bu çok sıradışı bir işlevdir.

Normal işlevler bir dizi satırı değiştirmez, ancak her satırdaki değerleri değiştirir (harita).
Toplama işlevleri bir dizi satırı sıkıştırır (katlayın veya azaltın).
Bu ‘arrayJoin’ işlev her satırı alır ve bir dizi satır oluşturur (açılır).

Bu işlev bir diziyi bağımsız değişken olarak alır ve kaynak satırı dizideki öğe sayısı için birden çok satıra yayar.
Sütunlardaki tüm değerler, bu işlevin uygulandığı sütundaki değerler dışında kopyalanır; karşılık gelen dizi değeri ile değiştirilir.

Bir sorgu birden çok kullanabilirsiniz arrayJoin işlevler. Bu durumda, dönüşüm birden çok kez gerçekleştirilir.

Daha geniş olanaklar sağlayan SELECT sorgusunda dizi birleştirme sözdizimini not alın.

Örnek:

SELECT arrayJoin([1, 2, 3] AS src) AS dst, 'Hello', src
┌─dst─┬─\'Hello\'─┬─src─────┐
│   1 │ Hello     │ [1,2,3] │
│   2 │ Hello     │ [1,2,3] │
│   3 │ Hello     │ [1,2,3] │
└─────┴───────────┴─────────┘

Orijinal makale

Rating: 4.1 - 9 votes

Was this content helpful?
★★★★☆