UUID 

Evrensel olarak benzersiz bir tanımlayıcı (UUID), kayıtları tanımlamak için kullanılan 16 baytlık bir sayıdır. UUID hakkında ayrıntılı bilgi için bkz Vikipedi.

UUID türü değeri örneği aşağıda temsil edilmektedir:

61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0

Yeni bir kayıt eklerken UUID sütun değerini belirtmezseniz, UUID değeri sıfır ile doldurulur:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Nasıl oluşturulur 

UUID değerini oluşturmak için ClickHouse, generateuuıdv4 İşlev.

Kullanım Örneği 

Örnek 1

Bu örnek, UUID türü sütunuyla bir tablo oluşturma ve tabloya bir değer ekleme gösterir.

CREATE TABLE t_uuid (x UUID, y String) ENGINE=TinyLog
INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4(), 'Example 1'
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘

Örnek 2

Bu örnekte, yeni bir kayıt eklerken UUID sütun değeri belirtilmedi.

INSERT INTO t_uuid (y) VALUES ('Example 2')
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘

Kısıtlama 

UUID veri türü sadece hangi fonksiyonları destekler Dize veri türü de destekler (örneğin, dakika, maksimum, ve sayma).

UUID veri türü aritmetik işlemler tarafından desteklenmez (örneğin, abs) veya toplama fonksiyonları gibi toplam ve avg.

Orijinal makale

Rating: 2.4 - 7 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆