SimpleAggregateFunction 

SimpleAggregateFunction(name, types_of_arguments…) veri türü, toplama işlevinin geçerli değerini depolar ve tam durumunu şu şekilde depolamaz AggregateFunction yapar. Bu optimizasyon, aşağıdaki özelliğin bulunduğu işlevlere uygulanabilir: bir işlev uygulama sonucu f bir satır kümesi için S1 UNION ALL S2 uygulayarak elde edilebilir f satır parçalarına ayrı ayrı ayarlayın ve sonra tekrar uygulayın f sonuçlara: f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)). Bu özellik, kısmi toplama sonuçlarının Birleşik olanı hesaplamak için yeterli olduğunu garanti eder, bu nedenle herhangi bir ek veri depolamak ve işlemek zorunda kalmayız.

Aşağıdaki toplama işlevleri desteklenir:

Değerleri SimpleAggregateFunction(func, Type) bak ve aynı şekilde saklanır Type, bu yüzden fonksiyonları ile uygulamak gerekmez -Merge/-State sonekler. SimpleAggregateFunction daha iyi performans vardır AggregateFunction aynı toplama fonksiyonu ile.

Parametre

  • Toplama işlevinin adı.
  • Toplama işlevi bağımsız değişkenleri türleri.

Örnek

CREATE TABLE t
(
    column1 SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
    column2 SimpleAggregateFunction(any, String)
) ENGINE = ...

Orijinal makale

Rating: 1.1 - 8 votes

Was this content helpful?
★☆☆☆☆