ClickHouse SQL Lehçesinin ANSI SQL uyumluluğu 

Davranış farklılıkları 

Aşağıdaki tabloda, sorgu özelliği ClickHouse çalışır, ancak ANSI SQL'DE belirtildiği gibi davranır durumlarda listeler.

Feature ID Özellik Adı Fark
E011 Sayısal veri türleri Dönem ile sayısal literal yaklaşık olarak yorumlanır (Float64) tam yerine (Decimal)
E051-05 Seçme öğeler yeniden adlandırılabilir Öğe yeniden adlandırmaları, yalnızca seçme sonucundan daha geniş bir görünürlük kapsamına sahiptir
E141-01 NOT NULL kısıtlamaları NOT NULL tablo sütunları için varsayılan olarak ima edilir
E011-04 Aritmetik operat operatorsörler ClickHouse işaretli aritmetik yerine taşar ve sonuç veri türünü özel kurallara göre değiştirir

Özellik Durumu 

Feature ID Özellik Adı Durum Yorum
E011 Sayısal veri türleri Kısmi
E011-01 Tamsayı ve SMALLİNT veri türleri Evet{.text-success}
E011-02 Gerçek, çift hassas ve FLOAT veri türleri veri türleri Kısmi{.text-warning} FLOAT(<binary_precision>), REAL ve DOUBLE PRECISION desteklenmiyor
E011-03 Ondalık ve sayısal veri türleri Kısmi{.text-warning} Sadece DECIMAL(p,s) desteklenir, değil NUMERIC
E011-04 Aritmetik operat operatorsörler Evet{.text-success}
E011-05 Sayısal karşılaştırma Evet{.text-success}
E011-06 Sayısal veri türleri arasında örtülü döküm Hayır{.text-danger} ANSI SQL, sayısal türler arasında rasgele örtülü döküm yapılmasına izin verirken, ClickHouse, örtülü döküm yerine birden fazla aşırı yüke sahip işlevlere dayanır
E021 Karakter dizesi türleri Kısmi
E021-01 Karakter veri türü Hayır{.text-danger}
E021-02 Karakter değişken veri türü Hayır{.text-danger} String benzer şekilde davranır, ancak parantez içinde uzunluk sınırı olmadan
E021-03 Karakter değişmezleri Kısmi{.text-warning} Ardışık değişmezlerin ve karakter seti desteğinin otomatik olarak birleştirilmesi yok
E021-04 CHARACTER_LENGTH işlevi Kısmi{.text-warning} Hayır USING yan
E021-05 OCTET_LENGTH işlevi Hayır{.text-danger} LENGTH benzer şekilde davranır
E021-06 SUBSTRING Kısmi{.text-warning} İçin destek yok SIMILAR ve ESCAPE CLA ,us ,es, no SUBSTRING_REGEX varyant
E021-07 Karakter birleştirme Kısmi{.text-warning} Hayır COLLATE yan
E021-08 Üst ve alt fonksiyonlar Evet{.text-success}
E021-09 TRİM fonksiyonu Evet{.text-success}
E021-10 Sabit uzunlukta ve değişken uzunlukta karakter dizesi türleri arasında örtülü döküm Hayır{.text-danger} ANSI SQL, dize türleri arasında rasgele örtük döküm yapılmasına izin verirken, ClickHouse, örtük döküm yerine birden fazla aşırı yüke sahip işlevlere dayanır
E021-11 Pozisyon fonksiyonu Kısmi{.text-warning} İçin destek yok IN ve USING CLA ,us ,es, no POSITION_REGEX varyant
E021-12 Karakter karşılaştırma Evet{.text-success}
E031 Tanıtıcılar Kısmi
E031-01 Ayrılmış tanımlayıcılar Kısmi{.text-warning} Unicode literal desteği sınırlıdır
E031-02 Küçük harf tanımlayıcıları Evet{.text-success}
E031-03 Sondaki alt çizgi Evet{.text-success}
E051 Temel sorgu belirtimi Kısmi
E051-01 SELECT DISTINCT Evet{.text-success}
E051-02 GROUP BY fık clausera Evet{.text-success}
E051-04 GROUP BY içinde olmayan sütunlar içerebilir <select list> Evet{.text-success}
E051-05 Seçme öğeler yeniden adlandırılabilir Evet{.text-success}
E051-06 Fık HAVİNGRA olması Evet{.text-success}
E051-07 Nitelikli * seçme listesinde Evet{.text-success}
E051-08 From madd theesindeki korelasyon adı Evet{.text-success}
E051-09 FROM yan tümcesinde sütunları Yeniden Adlandır Hayır{.text-danger}
E061 Temel yüklemler ve arama koşulları Kısmi
E061-01 Karşılaştırma yüklemi Evet{.text-success}
E061-02 Yüklem arasında Kısmi{.text-warning} Hayır SYMMETRIC ve ASYMMETRIC yan
E061-03 Değerler listesi ile yüklemde Evet{.text-success}
E061-04 Yüklem gibi Evet{.text-success}
E061-05 Yüklem gibi: kaçış maddesi Hayır{.text-danger}
E061-06 Boş yüklem Evet{.text-success}
E061-07 Sayısal karşılaştırma yüklemi Hayır{.text-danger}
E061-08 Var yüklemi Hayır{.text-danger}
E061-09 Karşılaştırma yükleminde alt sorgular Evet{.text-success}
E061-11 Yüklemde alt sorgular Evet{.text-success}
E061-12 Sayısal karşılaştırma yükleminde alt sorgular Hayır{.text-danger}
E061-13 İlişkili alt sorgular Hayır{.text-danger}
E061-14 Arama koşulu Evet{.text-success}
E071 Temel sorgu ifadeleri Kısmi
E071-01 Sendika farklı tablo operatörü Hayır{.text-danger}
E071-02 UNİON ALL table operat operatoror Evet{.text-success}
E071-03 Dist DİSTİNCTİNC tablet table operatörü hariç Hayır{.text-danger}
E071-05 Tablo operatörleri ile birleştirilen sütunların tam olarak aynı veri türüne sahip olması gerekmez Evet{.text-success}
E071-06 Alt sorgularda tablo işleçleri Evet{.text-success}
E081 Temel ayrıcalıklar Kısmi Çalışmalar sürüyor
E091 Set fonksiyonları Evet
E091-01 AVG Evet{.text-success}
E091-02 COUNT Evet{.text-success}
E091-03 MAX Evet{.text-success}
E091-04 MIN Evet{.text-success}
E091-05 SUM Evet{.text-success}
E091-06 Tüm niceleyici Hayır{.text-danger}
E091-07 Farklı niceleyici Kısmi{.text-warning} Tüm toplama işlevleri desteklenmiyor
E101 Temel veri manipülasyonu Kısmi
E101-01 INSERT deyimi Evet{.text-success} Not: Clickhouse'daki birincil anahtar, UNIQUE kısıtlama
E101-03 Güncelleme deyimi Aran UPDATEDI Hayır{.text-danger} Bir ALTER UPDATE toplu veri değiştirme bildirimi
E101-04 Aranan DELETE deyimi Hayır{.text-danger} Bir ALTER DELETE toplu veri kaldırma bildirimi
E111 Tek sıra SELECT deyimi Hayır
E121 Temel imleç desteği Hayır
E121-01 DECLARE CURSOR Hayır{.text-danger}
E121-02 Sütunlara göre siparişin seçim listesinde olması gerekmez Hayır{.text-danger}
E121-03 CLA clauseuse by ORDER in Value ifadeleri Hayır{.text-danger}
E121-04 Açık ifade Hayır{.text-danger}
E121-06 Konumlandırılmış güncelleme bildirimi Hayır{.text-danger}
E121-07 Konumlandırılmış silme deyimi Hayır{.text-danger}
E121-08 Kapat deyimi Hayır{.text-danger}
E121-10 FETCH deyimi: örtük sonraki Hayır{.text-danger}
E121-17 Tut imleçler ile Hayır{.text-danger}
E131 Boş değer desteği (değerler yerine boş değerler) Kısmi Bazı kısıtlamalar geçerlidir
E141 Temel bütünlük kısıtlamaları Kısmi
E141-01 NOT NULL kısıtlamaları Evet{.text-success} Not: NOT NULL tablo sütunları için varsayılan olarak ima edilir
E141-02 NULL olmayan sütunların benzersiz kısıtlaması Hayır{.text-danger}
E141-03 Birincil anahtar kısıtlamaları Hayır{.text-danger}
E141-04 Hem referans silme eylemi hem de referans güncelleme eylemi için eylem yok varsayılanıyla temel yabancı anahtar kısıtlaması Hayır{.text-danger}
E141-06 Kontrol kısıt CHECKLAMASI Evet{.text-success}
E141-07 Sütun varsayılanları Evet{.text-success}
E141-08 NOT NULL birincil anahtar üzerinde çıkarıldı Evet{.text-success}
E141-10 Yabancı bir anahtardaki isimler herhangi bir sırada belirtilebilir Hayır{.text-danger}
E151 İşlem desteği Hayır
E151-01 Taahhüt deyimi Hayır{.text-danger}
E151-02 ROLBACKL statementback deyimi Hayır{.text-danger}
E152 Temel SET işlem deyimi Hayır
E152-01 Set TRANSACTİON deyimi: izolasyon düzeyi SERİALİZABLE yan tümcesi Hayır{.text-danger}
E152-02 Set TRANSACTİON deyimi: salt okunur ve okuma yazma yan tümceleri Hayır{.text-danger}
E153 Alt sorgularla güncellenebilir sorgular Hayır
E161 Lider çift eksi kullanarak SQL yorumlar Evet
E171 SQLSTATE desteği Hayır
E182 Ana bilgisayar dili bağlama Hayır
F031 Temel şema manipülasyonu Kısmi
F031-01 Kalıcı temel tablolar oluşturmak için tablo deyimi oluşturma Kısmi{.text-warning} Hayır SYSTEM VERSIONING, ON COMMIT, GLOBAL, LOCAL, PRESERVE, DELETE, REF IS, WITH OPTIONS, UNDER, LIKE, PERIOD FOR yan tümceleri ve kullanıcı çözümlenmiş veri türleri için destek yok
F031-02 Görünüm deyimi oluştur Kısmi{.text-warning} Hayır RECURSIVE, CHECK, UNDER, WITH OPTIONS yan tümceleri ve kullanıcı çözümlenmiş veri türleri için destek yok
F031-03 Hibe beyanı Evet{.text-success}
F031-04 ALTER TABLE deyimi: sütun yan tümcesi Ekle Kısmi{.text-warning} İçin destek yok GENERATED fık andra ve sistem süresi
F031-13 Dro :p TABLE deyimi: kısıt :lamak Hayır{.text-danger}
F031-16 Dro :p VİEW deyimi: kısıt :lamak Hayır{.text-danger}
F031-19 Rev REVOKEOKE deyimi: kısıt clauselamak Hayır{.text-danger}
F041 Temel birleştirilmiş tablo Kısmi
F041-01 Inner join (ancak mutlaka iç anahtar kelime değil) Evet{.text-success}
F041-02 İç anahtar kelime Evet{.text-success}
F041-03 LEFT OUTER JOIN Evet{.text-success}
F041-04 RIGHT OUTER JOIN Evet{.text-success}
F041-05 Dış birleşimler iç içe geçmiş olabilir Evet{.text-success}
F041-07 Sol veya sağ dış birleşimdeki iç tablo, bir iç birleşimde de kullanılabilir Evet{.text-success}
F041-08 Tüm karşılaştırma operatörleri desteklenir (sadece =yerine) Hayır{.text-danger}
F051 Temel tarih ve saat Kısmi
F051-01 Tarih veri türü (tarih literal desteği dahil) Kısmi{.text-warning} Hiçbir edebi
F051-02 En az 0 kesirli saniye hassasiyetle zaman veri türü (zaman literal desteği dahil) Hayır{.text-danger}
F051-03 Zaman damgası veri türü (zaman damgası literal desteği dahil) en az 0 ve 6 kesirli saniye hassasiyetle Hayır{.text-danger} DateTime64 zaman benzer işlevsellik sağlar
F051-04 Tarih, Saat ve zaman damgası veri türlerinde karşılaştırma yüklemi Kısmi{.text-warning} Yalnızca bir veri türü kullanılabilir
F051-05 Datetime türleri ve karakter dizesi türleri arasında açık döküm Evet{.text-success}
F051-06 CURRENT_DATE Hayır{.text-danger} today() benzer mi
F051-07 LOCALTIME Hayır{.text-danger} now() benzer mi
F051-08 LOCALTIMESTAMP Hayır{.text-danger}
F081 Sendika ve görüş EXCEPTLERDE Kısmi
F131 Grup operationslandırılmış işlemler Kısmi
F131-01 WHERE, GROUP BY ve gruplandırılmış görünümlere sahip sorgularda desteklenen yan tümceleri olması Evet{.text-success}
F131-02 Gruplandırılmış görünümlere sahip sorgularda desteklenen birden çok tablo Evet{.text-success}
F131-03 Gruplandırılmış görünümlere sahip sorgularda desteklenen işlevleri ayarlayın Evet{.text-success}
F131-04 GROUP BY ile alt sorgular ve yan tümceleri ve gruplandırılmış görünümler Evet{.text-success}
F131-05 GROUP BY ile tek satır seçme ve yan tümceleri ve gruplandırılmış görünümleri sahip Hayır{.text-danger}
F181 Çoklu modül desteği Hayır
F201 Döküm fonksiyonu Evet
F221 Açık varsayılan Hayır
F261 Durum ifadesi Evet
F261-01 Basit durum Evet{.text-success}
F261-02 Aranan dava Evet{.text-success}
F261-03 NULLIF Evet{.text-success}
F261-04 COALESCE Evet{.text-success}
F311 Şema tanımı deyimi Kısmi
F311-01 CREATE SCHEMA Hayır{.text-danger}
F311-02 Kalıcı temel tablolar için tablo oluşturma Evet{.text-success}
F311-03 CREATE VIEW Evet{.text-success}
F311-04 CREATE VIEW: WITH CHECK OPTION Hayır{.text-danger}
F311-05 Hibe beyanı Evet{.text-success}
F471 Skaler alt sorgu değerleri Evet
F481 Genişletilmiş boş yüklem Evet
F812 Temel işaretleme Hayır
T321 Temel SQL-çağrılan rutinleri Hayır
T321-01 Hiçbir aşırı yükleme ile kullanıcı tanımlı fonksiyonlar Hayır{.text-danger}
T321-02 Hiçbir aşırı yükleme ile kullanıcı tanımlı saklı yordamlar Hayır{.text-danger}
T321-03 Fonksiyon çağırma Hayır{.text-danger}
T321-04 Çağrı bildirimi Hayır{.text-danger}
T321-05 Ret statementurn deyimi Hayır{.text-danger}
T631 Bir liste öğesi ile yüklemde Evet

Rating: 4.9 - 7 votes

Was this content helpful?
★★★★★