clickhouse-yerel 

Bu clickhouse-local program, ClickHouse sunucusunu dağıtmak ve yapılandırmak zorunda kalmadan yerel dosyalar üzerinde hızlı işlem yapmanızı sağlar.

Tabloları temsil eden verileri kabul eder ve bunları kullanarak sorgular ClickHouse SQL lehçesi.

clickhouse-local ClickHouse server ile aynı çekirdeği kullanır, bu nedenle özelliklerin çoğunu ve aynı format ve tablo motorlarını destekler.

Varsayılan olarak clickhouse-local aynı ana bilgisayarda verilere erişimi yok, ancak kullanarak yükleme sunucu yapılandırmasını destekler --config-file tartışma.

Kullanma 

Temel kullanım:

$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" -q "query"

Değişkenler:

 • -S, --structure — table structure for input data.
 • -if, --input-format — input format, TSV varsayılan olarak.
 • -f, --file — path to data, stdin varsayılan olarak.
 • -q --query — queries to execute with ; delimeter olarak.
 • -N, --table — table name where to put output data, table varsayılan olarak.
 • -of, --format, --output-format — output format, TSV varsayılan olarak.
 • --stacktrace — whether to dump debug output in case of exception.
 • --verbose — more details on query execution.
 • -s — disables stderr günlük.
 • --config-file — path to configuration file in same format as for ClickHouse server, by default the configuration empty.
 • --help — arguments references for clickhouse-local.

Ayrıca, bunun yerine daha yaygın olarak kullanılan her ClickHouse yapılandırma değişkeni için argümanlar vardır --config-file.

Örnekler 

$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local -S "a Int64, b Int64" -if "CSV" -q "SELECT * FROM table"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec.
1  2
3  4

Önceki örnek aynıdır:

$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local -q "CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec.
1  2
3  4

Şimdi her Unix kullanıcısı için bellek kullanıcısını çıkaralım:

$ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s\n", $1, $4) }' | clickhouse-local -S "user String, mem Float64" -q "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"
Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec.
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ user   ┃ memTotal ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ bayonet │  113.5 │
├──────────┼──────────┤
│ root   │   8.8 │
├──────────┼──────────┤
...

Orijinal makale

Rating: 3.7 - 6 votes

Was this content helpful?
★★★★☆