Ayarlar 

Belgelerin bu bölümünde açıklanan tüm ayarları yapmanın birden çok yolu vardır.

Ayarlar katmanlar halinde yapılandırılır, böylece sonraki her katman önceki ayarları yeniden tanımlar.

Öncelik sırasına göre ayarları yapılandırma yolları:

 • Ayarlar users.xml sunucu yapılandırma dosyası.

  Eleman setında Set <profiles>.

 • Oturum ayarları.

  Göndermek SET setting=value etkileşimli modda ClickHouse konsol istemcisinden.
  Benzer şekilde, http protokolünde ClickHouse oturumlarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şunları belirtmeniz gerekir session_id HTTP parametresi.

 • Sorgu ayarları.

  • ClickHouse konsol istemcisini etkileşimli olmayan modda başlatırken, başlangıç parametresini ayarlayın --setting=value.
  • HTTP API'sini kullanırken, CGI parametrelerini geçirin (URL?setting_1=value&setting_2=value...).

Yalnızca sunucu yapılandırma dosyasında yapılabilecek ayarlar bu bölümde yer almaz.

Orijinal makale

Rating: 1.7 - 31 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆