Örnekleme Sorgusu Profiler 

ClickHouse, sorgu yürütülmesini analiz etmeyi sağlayan örnekleme profiler'i çalıştırır. Profiler kullanarak sorgu yürütme sırasında en sık kullanılan kaynak kodu yordamları bulabilirsiniz. Boşta kalma süresi de dahil olmak üzere harcanan CPU zamanını ve duvar saati zamanını izleyebilirsiniz.

Profiler kullanmak için:

 • Kurulum trace_log sunucu yapılandırması bölümü.

  Bu bölüm yapılandırır trace_log profiler işleyişinin sonuçlarını içeren sistem tablosu. Varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Bu tablodaki verilerin yalnızca çalışan bir sunucu için geçerli olduğunu unutmayın. Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra ClickHouse tabloyu temizlemez ve depolanan tüm sanal bellek adresi geçersiz hale gelebilir.

 • Kurulum query_profiler_cpu_time_period_ns veya query_profiler_real_time_period_ns ayarlar. Her iki ayar da aynı anda kullanılabilir.

  Bu ayarlar, profiler zamanlayıcılarını yapılandırmanıza izin verir. Bunlar oturum ayarları olduğundan, tüm sunucu, bireysel kullanıcılar veya kullanıcı profilleri, etkileşimli oturumunuz ve her bir sorgu için farklı örnekleme sıklığı elde edebilirsiniz.

Varsayılan örnekleme frekansı saniyede bir örnektir ve hem CPU hem de gerçek zamanlayıcılar etkindir. Bu frekans, ClickHouse kümesi hakkında yeterli bilgi toplamaya izin verir. Aynı zamanda, bu sıklıkla çalışan profiler, ClickHouse sunucusunun performansını etkilemez. Her bir sorguyu profillemeniz gerekiyorsa, daha yüksek örnekleme frekansı kullanmayı deneyin.

Analiz etmek trace_log sistem tablosu:

 • Yüklemek clickhouse-common-static-dbg paket. Görmek DEB paketlerinden yükleyin.

 • Tarafından iç gözlem işlevlerine izin ver allow_introspection_functions ayar.

  Güvenlik nedenleriyle, iç gözlem işlevleri varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

 • Kullan... addressToLine, addressToSymbol ve demangle iç gözlem fonksiyonları ClickHouse kodu işlev adları ve konumlarını almak için. Bazı sorgu için bir profil almak için, trace_log Tablo. Bireysel fonksiyonları bütün yığın izleri ya da veri toplama yapabilirsiniz.

Görselleştirmeniz gerekiyorsa trace_log bilgi, deneyin flamegraph ve speedscope.

Örnek 

Bu örnekte biz:

 • Filtre trace_log bir sorgu tanımlayıcısı ve geçerli tarihe göre veri.

 • Yığın izleme ile toplama.

 • İç gözlem işlevlerini kullanarak, bir rapor alacağız:

  • Sembollerin isimleri ve karşılık gelen kaynak kodu işlevleri.
  • Bu işlevlerin kaynak kodu konumları.
SELECT
  count(),
  arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n  ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = 'ebca3574-ad0a-400a-9cbc-dca382f5998c') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
Row 1:
──────
count(): 6344
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


read

DB::ReadBufferFromFileDescriptor::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBufferFromFileDescriptor.cpp:56
DB::CompressedReadBufferBase::readCompressedData(unsigned long&, unsigned long&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:54
DB::CompressedReadBufferFromFile::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:22
DB::CompressedReadBufferFromFile::seek(unsigned long, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:63
DB::MergeTreeReaderStream::seekToMark(unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReaderStream.cpp:200
std::_Function_handler<DB::ReadBuffer* (std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&), DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)::{lambda(bool)#1}::operator()(bool) const::{lambda(std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&, std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:212
DB::IDataType::deserializeBinaryBulkWithMultipleStreams(DB::IColumn&, unsigned long, DB::IDataType::DeserializeBinaryBulkSettings&, std::shared_ptr<DB::IDataType::DeserializeBinaryBulkState>&) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_function.h:690
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::continueReadingChain(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:487
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 2:
──────
count(): 3295
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


__pthread_cond_wait

std::condition_variable::wait(std::unique_lock<std::mutex>&)
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/src/c++11/../../../../../gcc-9.1.0/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:55
Poco::Semaphore::wait()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../contrib/poco/Foundation/src/Semaphore.cpp:61
DB::UnionBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/x86_64-pc-linux-gnu/bits/gthr-default.h:748
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Core/Block.h:90
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::LimitBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::AsynchronousBlockInputStream::calculate()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
std::_Function_handler<void (), DB::AsynchronousBlockInputStream::next()::{lambda()#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:551
ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::worker(std::_List_iterator<ThreadFromGlobalPool>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/x86_64-pc-linux-gnu/bits/gthr-default.h:748
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::scheduleImpl<void>(std::function<void ()>, int, std::optional<unsigned long>)::{lambda()#3}>(ThreadPoolImpl<ThreadFromGlobalPool>::scheduleImpl<void>(std::function<void ()>, int, std::optional<unsigned long>)::{lambda()#3}&&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/ThreadPool.h:146
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 3:
──────
count(): 1978
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 4:
──────
count(): 1913
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 5:
──────
count(): 1672
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 6:
──────
count(): 1531
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


read

DB::ReadBufferFromFileDescriptor::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBufferFromFileDescriptor.cpp:56
DB::CompressedReadBufferBase::readCompressedData(unsigned long&, unsigned long&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:54
DB::CompressedReadBufferFromFile::nextImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Compression/CompressedReadBufferFromFile.cpp:22
void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/ReadBuffer.h:53
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 7:
──────
count(): 1034
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


DB::VolnitskyBase<true, true, DB::StringSearcher<true, true> >::search(unsigned char const*, unsigned long) const
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::MatchImpl<true, false>::vector_constant(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul> const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::FunctionsStringSearch<DB::MatchImpl<true, false>, DB::NameLike>::executeImpl(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long)
  /opt/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/programs/clickhouse
DB::PreparedFunctionImpl::execute(DB::Block&, std::vector<unsigned long, std::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Functions/IFunction.cpp:464
DB::ExpressionAction::execute(DB::Block&, bool) const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::ExpressionActions::execute(DB::Block&, bool) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Interpreters/ExpressionActions.cpp:739
DB::MergeTreeRangeReader::executePrewhereActionsAndFilterColumns(DB::MergeTreeRangeReader::ReadResult&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:660
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:546
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 8:
──────
count(): 989
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


__lll_lock_wait

pthread_mutex_lock

DB::MergeTreeReaderStream::loadMarks()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_mutex.h:103
DB::MergeTreeReaderStream::MergeTreeReaderStream(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> > const&, DB::MarkCache*, bool, DB::UncompressedCache*, unsigned long, unsigned long, unsigned long, DB::MergeTreeIndexGranularityInfo const*, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReaderStream.cpp:107
std::_Function_handler<void (std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&), DB::MergeTreeReader::addStreams(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)::{lambda(std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&, std::vector<DB::IDataType::Substream, std::allocator<DB::IDataType::Substream> > const&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_ptr.h:147
DB::MergeTreeReader::addStreams(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:677
DB::MergeTreeReader::MergeTreeReader(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::shared_ptr<DB::MergeTreeDataPart const> const&, DB::NamesAndTypesList const&, DB::UncompressedCache*, DB::MarkCache*, bool, DB::MergeTreeData const&, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> > const&, unsigned long, unsigned long, std::map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, double, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, double> > > const&, std::function<void (DB::ReadBufferFromFileBase::ProfileInfo)> const&, int)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_list.h:303
DB::MergeTreeThreadSelectBlockInputStream::getNewTask()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/std_function.h:259
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:54
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 9:
───────
count(): 779
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /usr/local/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.1.0/include/emmintrin.h:727
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone


Row 10:
───────
count(): 666
sym:   StackTrace::StackTrace(ucontext_t const&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Common/StackTrace.cpp:208
DB::(anonymous namespace)::writeTraceInfo(DB::TimerType, int, siginfo_t*, void*) [clone .isra.0]
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/IO/BufferBase.h:99


void DB::deserializeBinarySSE2<4>(DB::PODArray<unsigned char, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::PODArray<unsigned long, 4096ul, AllocatorWithHint<false, AllocatorHints::DefaultHint, 67108864ul>, 15ul, 16ul>&, DB::ReadBuffer&, unsigned long)
  /usr/local/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.1.0/include/emmintrin.h:727
DB::DataTypeString::deserializeBinaryBulk(DB::IColumn&, DB::ReadBuffer&, unsigned long, double) const
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataTypes/DataTypeString.cpp:202
DB::MergeTreeReader::readData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, DB::IDataType const&, DB::IColumn&, unsigned long, bool, unsigned long, bool)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:232
DB::MergeTreeReader::readRows(unsigned long, bool, unsigned long, DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeReader.cpp:111
DB::MergeTreeRangeReader::DelayedStream::finalize(DB::Block&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:35
DB::MergeTreeRangeReader::startReadingChain(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeRangeReader.cpp:219
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeRangeReader::read(unsigned long, std::vector<DB::MarkRange, std::allocator<DB::MarkRange> >&)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readFromPartImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/Storages/MergeTree/MergeTreeBaseSelectBlockInputStream.cpp:158
DB::MergeTreeBaseSelectBlockInputStream::readImpl()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ExpressionBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ExpressionBlockInputStream.cpp:34
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::PartialSortingBlockInputStream::readImpl()
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/PartialSortingBlockInputStream.cpp:13
DB::IBlockInputStream::read()
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/stl_vector.h:108
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::loop(unsigned long)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/atomic_base.h:419
DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::thread(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long)
  /home/milovidov/ClickHouse/build_gcc9/../src/DataStreams/ParallelInputsProcessor.h:215
ThreadFromGlobalPool::ThreadFromGlobalPool<void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long&>(void (DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>::*&&)(std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>, unsigned long), DB::ParallelInputsProcessor<DB::UnionBlockInputStream::Handler>*&&, std::shared_ptr<DB::ThreadGroupStatus>&&, unsigned long&)::{lambda()#1}::operator()() const
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/shared_ptr_base.h:729
ThreadPoolImpl<std::thread>::worker(std::_List_iterator<std::thread>)
  /usr/local/include/c++/9.1.0/bits/unique_lock.h:69
execute_native_thread_routine
  /home/milovidov/ClickHouse/ci/workspace/gcc/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/unique_ptr.h:81
start_thread

__clone

Rating: 1.7 - 9 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆