MySQL Arayüzü 

ClickHouse MySQL Tel protokolünü destekler. Tarafından etkinleştir canilebilir mysql_port yapılandırma dosyasında ayarlama:

<mysql_port>9004</mysql_port>

Komut satırı aracını kullanarak bağlanma örneği mysql:

$ mysql --protocol tcp -u default -P 9004

Bir bağlantı başarılı olursa çıktı:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 20.2.1.1-ClickHouse

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Tüm MySQL istemcileri ile uyumluluk için, kullanıcı parolasını belirtmeniz önerilir çift SHA1 yapılandırma dosyasında.
Kullanarak kullanıcı şifresi belirt ifilirse SHA256, bazı istemciler (mysqljs ve komut satırı aracı mysql eski sürümleri) kimlik doğrulaması mümkün olmayacaktır.

Kısıtlama:

  • hazırlanan sorgular desteklenmiyor

  • bazı veri türleri dizeleri olarak gönderilir

Orijinal makale

Rating: 4.1 - 8 votes

Was this content helpful?
★★★★☆