Kurulum 

Sistem Gereksinimleri 

ClickHouse, x86_64, AArch64 veya PowerPC64LE CPU mimarisine sahip herhangi bir Linux, FreeBSD veya Mac OS X üzerinde çalışabilir.

Resmi önceden oluşturulmuş ikili dosyalar genellikle x86_64 ve kaldıraç sse 4.2 komut seti için derlenir, bu nedenle destekleyen CPU'nun aksi belirtilmedikçe ek bir sistem gereksinimi haline gelir. Geçerli CPU'nun sse 4.2 desteği olup olmadığını kontrol etmek için komut:

$ grep -q sse4_2 /proc/cpuinfo && echo "SSE 4.2 supported" || echo "SSE 4.2 not supported"

SSE 4.2'yi desteklemeyen veya AArch64 veya PowerPC64LE mimarisine sahip işlemcilerde Clickhouse'u çalıştırmak için şunları yapmalısınız kaynaklardan ClickHouse oluşturun uygun yapılandırma ayarlamaları ile.

Mevcut Kurulum Seçenekleri 

DEB paket fromlerinden 

Resmi önceden derlenmiş kullanılması tavsiye edilir deb Debian veya Ubuntu için paketler. Paketleri yüklemek için bu komutları çalıştırın:

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates dirmngr
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv E0C56BD4

echo "deb https://repo.clickhouse.tech/deb/stable/ main/" | sudo tee \
    /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
sudo apt-get update

sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client

sudo service clickhouse-server start
clickhouse-client

En son sürümü kullanmak istiyorsanız, değiştirin stable ile testing (bu, test ortamlarınız için önerilir).

Ayrıca paketleri manuel olarak indirebilir ve yükleyebilirsiniz burada.

Paketler 

  • clickhouse-common-static — Installs ClickHouse compiled binary files.
  • clickhouse-server — Creates a symbolic link for clickhouse-server ve varsayılan sunucu yapılandırmasını yükler.
  • clickhouse-client — Creates a symbolic link for clickhouse-client ve diğer istemci ile ilgili araçlar. ve istemci yapılandırma dosyalarını yükler.
  • clickhouse-common-static-dbg — Installs ClickHouse compiled binary files with debug info.

RPM paket fromlerinden 

Resmi önceden derlenmiş kullanılması tavsiye edilir rpm CentOS, RedHat ve diğer tüm rpm tabanlı Linux dağıtımları için paketler.

İlk olarak, resmi depoyu eklemeniz gerekir:

sudo yum install yum-utils
sudo rpm --import https://repo.clickhouse.tech/CLICKHOUSE-KEY.GPG
sudo yum-config-manager --add-repo https://repo.clickhouse.tech/rpm/stable/x86_64

En son sürümü kullanmak istiyorsanız, değiştirin stable ile testing (bu, test ortamlarınız için önerilir). Bu prestable etiket de bazen kullanılabilir.

Sonra paketleri yüklemek için bu komutları çalıştırın:

sudo yum install clickhouse-server clickhouse-client

Ayrıca paketleri manuel olarak indirebilir ve yükleyebilirsiniz burada.

Tgz Arşivlerinden 

Resmi önceden derlenmiş kullanılması tavsiye edilir tgz Arch ,iv ,es for tüm Linux dağıtım installationları, kurulumu deb veya rpm paketler mümkün değildir.

Gerekli sürümü ile indirilebilir curl veya wget depo fromdan https://repo.clickhouse.tech/tgz/.
Bundan sonra indirilen arşivler açılmalı ve kurulum komut dosyaları ile kurulmalıdır. En son sürüm için örnek:

export LATEST_VERSION=`curl https://api.github.com/repos/ClickHouse/ClickHouse/tags 2>/dev/null | grep -Eo '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | head -n 1`
curl -O https://repo.clickhouse.tech/tgz/clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION.tgz
curl -O https://repo.clickhouse.tech/tgz/clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION.tgz
curl -O https://repo.clickhouse.tech/tgz/clickhouse-server-$LATEST_VERSION.tgz
curl -O https://repo.clickhouse.tech/tgz/clickhouse-client-$LATEST_VERSION.tgz

tar -xzvf clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION.tgz
sudo clickhouse-common-static-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh

tar -xzvf clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION.tgz
sudo clickhouse-common-static-dbg-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh

tar -xzvf clickhouse-server-$LATEST_VERSION.tgz
sudo clickhouse-server-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh
sudo /etc/init.d/clickhouse-server start

tar -xzvf clickhouse-client-$LATEST_VERSION.tgz
sudo clickhouse-client-$LATEST_VERSION/install/doinst.sh

Üretim ortamları için en son teknolojiyi kullanmanız önerilir stable-sürüm. Numarasını GitHub sayfasında bulabilirsiniz https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/tags postfix ile -stable.

Docker Görüntüden 

Docker içinde ClickHouse çalıştırmak için kılavuzu izleyin Docker Hub. Bu görüntüler resmi deb paketler içinde.

Kaynaklardan 

Clickhouse'u el ile derlemek için aşağıdaki talimatları izleyin Linux veya Mac OS X.

Paketleri derleyebilir ve yükleyebilir veya paketleri yüklemeden programları kullanabilirsiniz. Ayrıca elle inşa ederek SSE 4.2 gereksinimini devre dışı bırakabilir veya AArch64 CPU'lar için oluşturabilirsiniz.

  Client: programs/clickhouse-client
  Server: programs/clickhouse-server

Bir veri ve meta veri klasörleri oluşturmanız gerekir ve chown onları istenen kullanıcı için. Yolları sunucu yapılandırmasında değiştirilebilir (src / programlar / sunucu / config.xml), varsayılan olarak:

  /opt/clickhouse/data/default/
  /opt/clickhouse/metadata/default/

Gentoo üzerinde, sadece kullanabilirsiniz emerge clickhouse Clickhouse'u kaynaklardan yüklemek için.

Başlatmak 

Sunucuyu bir daemon olarak başlatmak için çalıştırın:

$ sudo service clickhouse-server start

Yok eğer service command, run as

$ sudo /etc/init.d/clickhouse-server start

Günlükleri görmek /var/log/clickhouse-server/ dizin.

Sunucu başlatılmazsa, dosyadaki yapılandırmaları kontrol edin /etc/clickhouse-server/config.xml.

Ayrıca sunucuyu konsoldan manuel olarak başlatabilirsiniz:

$ clickhouse-server --config-file=/etc/clickhouse-server/config.xml

Bu durumda, günlük geliştirme sırasında uygun olan konsola yazdırılacaktır.
Yapılandırma dosyası geçerli dizinde ise, --config-file parametre. Varsayılan olarak, kullanır ./config.xml.

ClickHouse erişim kısıtlama ayarlarını destekler. Bulun theurlar. users.xml dosya (yanındaki config.xml).
Varsayılan olarak, erişim için herhangi bir yerden izin verilir default Kullanıcı, şifre olmadan. Görmek user/default/networks.
Daha fazla bilgi için bölüme bakın “Configuration Files”.

Sunucuyu başlattıktan sonra, ona bağlanmak için komut satırı istemcisini kullanabilirsiniz:

$ clickhouse-client

Varsayılan olarak, bağlanır localhost:9000 kullanıcı adına default şifre olmadan. Kullanarak uzak bir sunucuya bağlanmak için de kullanılabilir --host tartışma.

Terminal UTF-8 kodlamasını kullanmalıdır.
Daha fazla bilgi için bölüme bakın “Command-line client”.

Örnek:

$ ./clickhouse-client
ClickHouse client version 0.0.18749.
Connecting to localhost:9000.
Connected to ClickHouse server version 0.0.18749.

:) SELECT 1

SELECT 1

┌─1─┐
│ 1 │
└───┘

1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

:)

Tebrikler, sistem çalışıyor!

Denemeye devam etmek için, test veri kümelerinden birini indirebilir veya şunları yapabilirsiniz öğretici.

Orijinal makale

Rating: 4.7 - 47 votes

Was this content helpful?
★★★★★