Materializedview 

Somut görünümler uygulamak için kullanılır (Daha fazla bilgi için bkz . CREATE TABLE). Verileri depolamak için, görünümü oluştururken belirtilen farklı bir motor kullanır. Bir tablodan okurken, sadece bu motoru kullanır.

Orijinal makale

Rating: 1.4 - 138 votes

Was this content helpful?
★☆☆☆☆