Generaterandom 

GenerateRandom tablo motoru, verilen tablo şeması için rasgele veri üretir.

Kullanım örnekleri:

 • Tekrarlanabilir büyük tabloyu doldurmak için testte kullanın.
 • Fuzzing testleri için rastgele girdi oluşturun.

ClickHouse sunucusunda kullanım 

ENGINE = GenerateRandom(random_seed, max_string_length, max_array_length)

Bu max_array_length ve max_string_length parametreler tüm maksimum uzunluğu belirtin
oluşturulan verilerde dizi sütunları ve dizeleri.

Tablo motoru oluşturmak yalnızca destekler SELECT sorgular.

Tüm destekler Veri türleri dışında bir tabloda saklanabilir LowCardinality ve AggregateFunction.

Örnek:

1. Set up the generate_engine_table Tablo:

CREATE TABLE generate_engine_table (name String, value UInt32) ENGINE = GenerateRandom(1, 5, 3)

2. Verileri sorgula:

SELECT * FROM generate_engine_table LIMIT 3
┌─name─┬──────value─┐
│ c4xJ │ 1412771199 │
│ r  │ 1791099446 │
│ 7#$ │ 124312908 │
└──────┴────────────┘

Uygulama Detayları 

 • Desteklenmiyor:
  • ALTER
  • SELECT ... SAMPLE
  • INSERT
  • Dizinler
  • Çoğalma

Orijinal makale

Rating: 2.7 - 3 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆