Sözlük 

Bu Dictionary motor görüntüler sözlük bir ClickHouse tablo olarak veri.

Örnek olarak, bir sözlük düşünün products aşağıdaki yapılandırma ile:

<dictionaries>
<dictionary>
    <name>products</name>
    <source>
      <odbc>
        <table>products</table>
        <connection_string>DSN=some-db-server</connection_string>
      </odbc>
    </source>
    <lifetime>
      <min>300</min>
      <max>360</max>
    </lifetime>
    <layout>
      <flat/>
    </layout>
    <structure>
      <id>
        <name>product_id</name>
      </id>
      <attribute>
        <name>title</name>
        <type>String</type>
        <null_value></null_value>
      </attribute>
    </structure>
</dictionary>
</dictionaries>

Sözlük verilerini sorgula:

SELECT
  name,
  type,
  key,
  attribute.names,
  attribute.types,
  bytes_allocated,
  element_count,
  source
FROM system.dictionaries
WHERE name = 'products'
┌─name─────┬─type─┬─key────┬─attribute.names─┬─attribute.types─┬─bytes_allocated─┬─element_count─┬─source──────────┐
│ products │ Flat │ UInt64 │ ['title']    │ ['String']   │    23065376 │    175032 │ ODBC: .products │
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

Kullanabilirsiniz dictGet* sözlük verilerini bu formatta almak için işlev.

Bu görünüm, ham veri almanız gerektiğinde veya bir JOIN operasyon. Bu durumlar için şunları kullanabilirsiniz Dictionary bir tabloda sözlük verilerini görüntüleyen motor.

Sözdizimi:

CREATE TABLE %table_name% (%fields%) engine = Dictionary(%dictionary_name%)`

Kullanım örneği:

create table products (product_id UInt64, title String) Engine = Dictionary(products);
 Ok

Masada ne olduğuna bir bak.

select * from products limit 1;
┌────product_id─┬─title───────────┐
│    152689 │ Some item    │
└───────────────┴─────────────────┘

Orijinal makale

Rating: 2.9 - 27 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆