JDBC 

ClickHouse üzerinden harici veritabanlarına bağlanmak için izin verir JDBC.

JDBC bağlantısını uygulamak için ClickHouse ayrı programı kullanır clickhouse-JDBC-köprü bu bir daemon olarak çalışmalıdır.

Bu motor destekler Nullable veri türü.

Tablo oluşturma 

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
  columns list...
)
ENGINE = JDBC(dbms_uri, external_database, external_table)

Motor Parametreleri

 • dbms_uri — URI of an external DBMS.

  Biçimli: jdbc:<driver_name>://<host_name>:<port>/?user=<username>&password=<password>.
  MySQL örneği: jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root.

 • external_database — Database in an external DBMS.

 • external_table — Name of the table in external_database.

Kullanım Örneği 

Doğrudan konsol istemcisine bağlanarak MySQL sunucusunda bir tablo oluşturma:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
  ->  `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ->  `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
  ->  `float` FLOAT NOT NULL,
  ->  `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
  ->  PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
|   1 |     NULL |   2 |      NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)

ClickHouse Server'da bir tablo oluşturma ve ondan veri seçme:

CREATE TABLE jdbc_table
(
  `int_id` Int32,
  `int_nullable` Nullable(Int32),
  `float` Float32,
  `float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE JDBC('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'test', 'test')
SELECT *
FROM jdbc_table
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─float_nullable─┐
│   1 │     ᴺᵁᴸᴸ │   2 │      ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴────────────────┘

Ayrıca Bakınız 

Orijinal makale

Rating: 4.8 - 5 votes

Was this content helpful?
★★★★★