Mac OS X üzerinde ClickHouse nasıl oluşturulur 

Build Mac OS X 10.15 (Catalina) üzerinde çalışmalıdır)

Homebrew Yüklemek 

$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Gerekli derleyicileri, araçları ve kitaplıkları yükleyin 

$ brew install cmake ninja libtool gettext

Checkout ClickHouse Kaynakları 

$ git clone --recursive [email protected]:ClickHouse/ClickHouse.git

veya

$ git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git

$ cd ClickHouse

ClickHouse İnşa 

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=`which clang++` -DCMAKE_C_COMPILER=`which clang`
$ ninja
$ cd ..

Uyarılar 

Clickhouse-server çalıştırmak istiyorsanız, sistemin maxfiles değişken artırmak için emin olun.

Bunu yapmak için aşağıdaki dosyayı oluşturun:

/ Kütüphane / LaunchDaemons / sınırı.maxfiles.plist:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
    "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
  <key>Label</key>
  <string>limit.maxfiles</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
   <string>launchctl</string>
   <string>limit</string>
   <string>maxfiles</string>
   <string>524288</string>
   <string>524288</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
  <key>ServiceIPC</key>
  <false/>
 </dict>
</plist>

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist

Başlatmak.

Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şunları kullanabilirsiniz ulimit -n komut.

Orijinal makale

Rating: 2.6 - 19 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆