داشتن بند 

اجازه می دهد تا فیلتر کردن نتایج تجمع تولید شده توسط GROUP BY. این شبیه به WHERE بند, اما تفاوت این است که WHERE قبل از تجمع انجام, در حالی که HAVING بعد از اون انجام میشه

ممکن است که به مرجع نتایج تجمع از SELECT بند در HAVING بند با نام مستعار خود. متناوبا, HAVING بند می تواند بر روی نتایج مصالح اضافی است که در نتایج پرس و جو بازگشت فیلتر کنید.

محدودیت ها 

HAVING نمی توان مورد استفاده قرار گیرد اگر تجمع انجام نشده است. استفاده WHERE در عوض

Rating: 3.1 - 13 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆