هیچی 

تنها هدف از این نوع داده ها نشان دهنده مواردی است که انتظار نمی رود ارزش باشد. بنابراین شما می توانید یک ایجاد کنید Nothing نوع ارزش.

مثلا, تحت اللفظی NULL دارای نوع Nullable(Nothing). اطلاعات بیشتر در مورد Nullable.

این Nothing نوع نیز می تواند مورد استفاده برای نشان دادن خالی:

SELECT toTypeName(array())
┌─toTypeName(array())─┐
│ Array(Nothing)      │
└─────────────────────┘

مقاله اصلی

Rating: 4 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★☆