انواع داده های ویژه 

مقادیر ویژه نوع داده را نمی توان برای صرفه جویی در یک جدول یا خروجی در نتایج پرس و جو سریال, اما می تواند به عنوان یک نتیجه متوسط در طول اجرای پرس و جو مورد استفاده قرار.

مقاله اصلی

Rating: 4 - 1 votes

Was this content helpful?
★★★★☆