تاریخ 

قرار ذخیره شده در دو بایت به عنوان تعداد روز از 1970-01-01 (بدون علامت). اجازه می دهد تا ذخیره سازی مقادیر از درست بعد از شروع عصر یونیکس به حد بالایی تعریف شده توسط ثابت در مرحله تدوین (در حال حاضر, این است تا سال 2106, اما نهایی سال به طور کامل پشتیبانی شده است 2105).
حداقل مقدار خروجی به عنوان 1970-01-01.

ارزش تاریخ بدون منطقه زمانی ذخیره می شود.

مقاله اصلی

Rating: 2.6 - 13 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆