تنظیمات 

راه های متعدد را به تمام تنظیمات شرح داده شده در این بخش از اسناد و مدارک وجود دارد.

تنظیمات در لایه پیکربندی, بنابراین هر لایه های بعدی دوباره تعریف تنظیمات قبلی.

راه های پیکربندی تنظیمات به ترتیب اولویت:

 • تنظیمات در users.xml فایل پیکربندی سرور.

  تنظیم در عنصر <profiles>.

 • تنظیمات جلسه.

  ارسال SET setting=value از مشتری کنسول کلیک در حالت تعاملی.
  به طور مشابه, شما می توانید جلسات کلیک در پروتکل قام استفاده. برای انجام این, شما نیاز به مشخص session_id پارامتر قام.

 • تنظیمات پرس و جو.

  • هنگام شروع مشتری کنسول کلیک در حالت غیر تعاملی, تنظیم پارامتر راه اندازی --setting=value.
  • هنگام استفاده از پارامترهای سیستم (URL?setting_1=value&setting_2=value...).

تنظیمات است که تنها می تواند در فایل پیکربندی سرور ساخته شده در این بخش پوشش داده نمی شود.

مقاله اصلی

Rating: 1.7 - 33 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆