رابط کاربری بومی) 

پروتکل بومی در مشتری خط فرمان, برای ارتباط بین سرور در طول پردازش پرس و جو توزیع, و همچنین در دیگر ج++ برنامه. متاسفانه بومی ClickHouse پروتکل ندارد رسمی مشخصات رتبهدهی نشده است, اما می توان آن را مهندسی معکوس از ClickHouse کد منبع (شروع اینجا) و / یا با متوقف کردن و تجزیه و تحلیل ترافیک تی پی.

مقاله اصلی

Rating: 3.9 - 15 votes

Was this content helpful?
★★★★☆