رابط بومی (TCP)

پروتکل بومی در [خط فرمان خط] (cli.md)، برای برقراری ارتباط بین سرور در طی پردازش پرس و جو توزیع شده، و همچنین در سایر برنامه های C ++ استفاده می شود. متاسفانه، پروتکل ClickHouse بومی هنوز مشخصات رسمی ندارد، اما می توان آن را از کد منبع ClickHouse (شروع از اینجا) و / یا با رهگیری و تجزیه و تحلیل ترافیک TCP.