ODBC درایور

درایور رسمی ODBC برای ClickHouse وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.