درایور JDBC

درایور رسمی JDBC برای ClickHouse وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

درایور JDBC توسط سازمان های دیگر اجرا می شوند.