واسط 

تاتر فراهم می کند دو رابط شبکه (هر دو می تواند به صورت اختیاری در ال اس برای امنیت بیشتر پیچیده):

  • HTTP, که مستند شده است و به راحتی استفاده به طور مستقیم.
  • بومی TCP, که دارای سربار کمتر.

در اغلب موارد توصیه می شود به استفاده از ابزار مناسب و یا کتابخانه به جای تعامل با کسانی که به طور مستقیم. به طور رسمی توسط یاندکس پشتیبانی به شرح زیر است:

همچنین طیف گسترده ای از کتابخانه های شخص ثالث برای کار با کلیک وجود دارد:

مقاله اصلی

Rating: 4.8 - 5 votes

Was this content helpful?
★★★★★