شروع کار 

اگر شما تازه به تاتر هستند و می خواهید برای دریافت یک دست در احساس عملکرد خود را, اول از همه, شما نیاز به از طریق رفتن مراحل نصب. بعد از که شما می توانید:

درجهبندی: 4.5 - 2 رای

این مطالب مفید بود?
★★★★★