نما 

مورد استفاده برای اجرای نمایش (برای اطلاعات بیشتر, دیدن CREATE VIEW query). این کار داده ذخیره نمی, اما تنها فروشگاه مشخص SELECT پرس و جو. هنگام خواندن از یک جدول, اجرا می شود این پرس و جو (و حذف تمام ستون های غیر ضروری از پرس و جو).

مقاله اصلی

Rating: 1.7 - 23 votes

Was this content helpful?
★★☆☆☆