تنظیم 

مجموعه داده است که همیشه در رم. این است که برای استفاده در سمت راست اپراتور در نظر گرفته شده (بخش را ببینید “IN operators”).

شما می توانید برای وارد کردن داده ها در جدول استفاده کنید. عناصر جدید خواهد شد به مجموعه داده ها اضافه, در حالی که تکراری نادیده گرفته خواهد شد.
اما شما نمی توانید انجام را انتخاب کنید از جدول. تنها راه بازیابی اطلاعات با استفاده از در نیمه راست اپراتور است.

داده ها همیشه در رم واقع. برای قرار دادن, بلوک از داده های درج شده نیز به دایرکتوری از جداول بر روی دیسک نوشته شده. هنگام شروع سرور, این داده ها به رم لود. به عبارت دیگر, پس از راه اندازی مجدد, داده ها در محل باقی مانده است.

برای راه اندازی مجدد سرور خشن بلوک داده ها بر روی دیسک ممکن است از دست داده و یا صدمه دیده است. در مورد دوم ممکن است لازم باشد فایل را با داده های خراب شده به صورت دستی حذف کنید.

مقاله اصلی

Rating: 3.3 - 8 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆