ماده بینی 

مورد استفاده برای اجرای نمایش محقق (برای اطلاعات بیشتر, دیدن CREATE TABLE). برای ذخیره سازی داده ها از یک موتور مختلف استفاده می کند که هنگام ایجاد دیدگاه مشخص شده است. هنگام خواندن از یک جدول, فقط با استفاده از این موتور.

درجهبندی: 1.5 - 51 رای

این مطالب مفید بود?
★★☆☆☆