جمع شدن 

موتور متعلق به خانواده موتور ورود به سیستم. ببینید ورود خانواده موتور برای خواص مشترک موتورهای ورود به سیستم و تفاوت های خود را.

این موتور جدول معمولا با روش نوشتن یک بار استفاده می شود: نوشتن داده ها یک بار و سپس خواندن هر چند بار که لازم است. مثلا, شما می توانید استفاده کنید TinyLog- نوع جداول برای داده های واسطه است که در دسته های کوچک پردازش شده است. توجه داشته باشید که ذخیره سازی داده ها در تعداد زیادی از جداول کوچک بی اثر است.

نمایش داده شد در یک جریان واحد اجرا شده است. به عبارت دیگر این موتور برای جداول نسبتا کوچک (تا حدود 1000000 ردیف) در نظر گرفته شده است. این را حس می کند به استفاده از این موتور جدول اگر شما بسیاری از جداول کوچک, از ساده تر از ثبت موتور (فایل های کمتر نیاز به باز شود).

مقاله اصلی

Rating: 2.8 - 5 votes

Was this content helpful?
★★★☆☆