ثبت 

موتور متعلق به خانواده از موتورهای ورود به سیستم. مشاهده خواص مشترک از موتورهای ورود به سیستم و تفاوت های خود را در ورود خانواده موتور مقاله.

ورود متفاوت از جمع شدن در این فایل کوچک “marks” ساکن با فایل های ستون. این علامت ها در هر بلوک داده نوشته شده است و شامل شیپور خاموشی که نشان می دهد از کجا شروع به خواندن فایل به منظور جست و خیز تعداد مشخصی از ردیف. این باعث می شود امکان خواندن داده های جدول در موضوعات مختلف.
برای همزمان دسترسی به داده ها, عملیات خواندن را می توان به طور همزمان انجام, در حالی که ارسال عملیات بلوک می خواند و هر یک از دیگر.
موتور ورود به سیستم می کند شاخص را پشتیبانی نمی کند. به طور مشابه, اگر نوشتن به یک جدول شکست خورده, جدول شکسته است, و خواندن از این خطا را برمی گرداند. موتور ورود به سیستم مناسب برای داده های موقت است, نوشتن یک بار جداول, و برای تست و یا تظاهرات اهداف.

مقاله اصلی

Rating: 3.6 - 7 votes

Was this content helpful?
★★★★☆