مرور کد منبع کلیک 

شما می توانید استفاده کنید ووبوک مرورگر کد اینترنتی موجود است اینجا. این فراهم می کند ناوبری کد و برجسته معنایی, جستجو و نمایه سازی. عکس فوری کد روزانه به روز می شود.

همچنین شما می توانید فهرست منابع در گیتهاب طبق معمول

اگر شما علاقه مند هستید چه IDE استفاده کنید توصیه می کنیم CLion, QT Creator, مقابل کد و KDevelop (با هشدارهای). شما می توانید هر محیط برنامه نویسی مورد علاقه استفاده کنید. ویم و ایمکس نیز حساب می کنند.

Rating: 4.4 - 11 votes

Was this content helpful?
★★★★☆