سرویس دهندگان سرویس ابری کلیک 

ابر یاندکس 

سرویس مدیریت یاندکس برای کلیک ویژگی های کلیدی زیر را فراهم می کند:

  • خدمات باغ وحش به طور کامل مدیریت برای تکرار کلیک
  • انتخاب نوع ذخیره سازی چندگانه
  • کپی در مناطق مختلف در دسترس بودن
  • رمزگذاری و جداسازی
  • تعمیر و نگهداری خودکار

Rating: 4.6 - 18 votes

Was this content helpful?
★★★★★